ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်း

ဘေးကင်းလုံခြုံမှု စစ်ဆေးခြင်းကဏ္ဍတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဓာတ်ငွေ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသည်နှင့်အညီ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်၊ သိုလှောင်ကန်တို့၏ လေလုံမှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် မီငြိမ်သတ်ကိရိယာတို့ကို စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါသည်။