သမိုင်းကြောင်း

  • အဖွဲ့အစည်းသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် မြို့ပြဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်သည့် အချိန်မှ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
  • ထို့နောက် နေ့စဉ်ဘဝ ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော LP ဓါတ်ငွေ့၊ အိမ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ မင်္ဂလာပွဲ၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး (ISP, etc., CTV, Aqua (bottled water), သူနာပြု စောင့်ရှောက်မှု နှင့် အခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
  • ကုမ္ပဏီ၏ နှစ် (၆၀) ပြည့်နှစ် ၂၀၁၁ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာပါသည်။