Tokai လုပ်ငန်းအုပ်စု အကျဉ်းချုပ်

ကုမ္မဏီ အမည် TOKAI Holdings Corporation
ရုံးချုပ် 2-6-8, Tokiwa-cho, Aoi-ku, Shizuoka City
စတင်တည်ထောင်သည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့
ရင်းနှီးမတည်ငွေ ပမာဏ ယန်း ၁၄ ဘီလီယန် (၂၀၁၄ မတ်လ ၃၁ ရက်)
ဥက္ကဌ Katsuhiko Tokita
ဝန်ထမ်းအရေအတွက် Consolidated: 3,888 Non-consolidated: 76 (As of March 31, 2014)
စတော့ အိတ်ချိန်း တိုကျို စတော့ အိတ်ချိန်း (First Section)