ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရန် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားရမလဲ?

LP ဓါတ်ငွေ့ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံ ကျယ်ပြန်သော ​ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်ကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ စက်ကိရိယာတစ်ခုခြင်းစီ၏ လုံခြုံမှုစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။